Dörrstängare

Används där man vill ha kontroll på att dörren är stängd. T. ex. Port, Källardörr, Tvättstuga m.m.