Kodlås

Användnings området är stort!
Exempel är att man vill ha en enkel men säker passage utan nycklar.