Låsbyten

Är det bara du som har tillgång till dina nycklar eller finns det nycklar på drift?